jest znana w Polsce jako Porozumienie Bez Przemocy.

Metoda pokazuje jak budować satysfakcjonujące relacje oparte na współodczuwaniu, w których potrzeby wszystkich mogą być zaspokojone. Dlatego bywa także nazywana językiem serca lub komunikacją empatyczną.

NVC prowadzi do pogłębienia relacji poprzez zwrócenie uwagi na połączenie między spostrzeżeniem a uczuciem i potrzebą. Metoda wskazuje jak znaleźć odpowiedź na pytania Co jest w tej chwili dla mnie ważne, co mogę teraz zrobić, aby być w pełnej zgodzie z moimi potrzebami? Zamiast szukać przyczyny swojego samopoczucia na zewnątrz NVC kieruje uwagę na to, co dzieje się w nas samych i wskazuje jak poprzez uświadomienie sobie aktualnych myśli i uczuć przejść do działania połączonego z wartościami i potrzebami. Kiedy świadomość zostaje przekierowana z szukania winnych na zewnątrz na to, co dzieje się w nas samych, łatwiejsze staje się utrzymanie wewnętrznej równowagi, pojawia się poczucie siły, radość i możliwy staje się pogłębiony kontakt z własną współczującą naturą. Otwiera się przestrzeń, w której możliwe jest równoczesne branie pod uwagę potrzeb innych osób i naszych własnych.

NVC podkreśla wspólne dla wszystkich ludzi wartości i empatię. Uczy jak używać języka w taki sposób, aby podczas wymiany uwypuklać dobrą wolę, a pomijać to, co prowadzi do utraty pewności siebie i obniżenia poczucia własnej wartości. Działania wychodzące ze strachu, wstydu czy poczucia winy przynoszą najczęściej skutki, których prędzej czy później żałujemy, bo oddzielają nas od naszych wartości, a więc nie dają satysfakcji. NVC wskazuje jak pielęgnować radość podejmując działania wypływające z chęci wzbogacania życia. Dzięki NVC można zdobyć umiejętności postępowania z najczęstszymi blokadami codziennej komunikacji takimi jak krytyka, żądania, diagnozy, oskarżenia itp.

Podczas prowadzonych przeze mnie treningów można nauczyć się sposobów pogłębiania kontaktu z własnymi potrzebami i szczerego mówienia o swoich pragnieniach bez atakowania innych a także dowiedzieć się jak przyjmować krytyczne uwagi, nie traktować ich osobiście i jak wzmacniać poczucie własnej wartości bez deprecjonowania innych osób. Te umiejętności możesz wykorzystać do pogłębienia relacji we wszystkich sferach życia: w rodzinie – w kontaktach z partnerem lub dzieckiem, w pracy – z podwładnymi, przełożonymi i z kolegami, w relacjach codziennych z przypadkowo spotkanymi, a co najważniejsze w trudnych momentach rozczarowania … sobą samym. W każdym z tych obszarów NVC wskazuje jak budować porozumienie, jak zamiast walki i presji skierować się ku istocie porozumienia opartej na trosce i partnerstwie.

Twórcą Nonviolent Communication jest amerykański działacz pokojowy Marshall B. Rosenberg. Stworzył międzynarodowe centrum Center For Nonviolent Communication, które monitoruje rozwój NVC na świecie i certyfikuje trenerów metody. Więcej o NVC możesz przeczytać na stronie centrum www.cnvc.org