Mindfulness dla nauczycieli

Lepsze zdrowie i pozytywne emocje

Jednym z bardziej wymagających zawodów XXI wieku jest nauczanie. Badania prowadzone wśród nauczycieli praktykujących mindfulness wykazują, że doświadczają mniej problemów związanych ze zdrowiem psychicznym jak stres depresja czy niepokój niż ich koledzy którzy nie praktykują uważności. Oni sami mówią, że mindfulness dał im poczucie dobrostanu; spokoju, satysfakcji w życiu, pewności siebie i empatii dla siebie samych. W relacjach z innymi zauważalny jest wzrost życzliwości i współczucia dla siebie samych oraz dla innych. Dzięki treningowi mindfulness rośnie także poziom empatii, tolerancji, zdolności wybaczania i cierpliwości. Równocześnie zauważono u praktykujących mindfulness obniżenie poziomu gniewu i wrogości.

Wyższa jakość pracy i mniej zwolnień lekarskich

Także w obszarze poznawczym mindfulness przynosi korzyści, bo zwiększa zdolność do skupiania uwagi i koncentracji, ułatwia podejmowanie decyzji oraz elastyczne reagowanie na wyzwania. Badania naukowe wykazały, że nauczyciele wykorzystujący uważność są bardziej kompetentni, lepiej organizują sobie pracę i ustalają priorytety. Mają także zdolność widzenia sytuacji z szerszej perspektywy niż przeciętna. Rośnie u nich automotywacja i wewnętrzna autonomia. Wywiera to pozytywny wpływ na relacje interpersonalne. Nauczyciele łatwiej wchodzą w relacje i dostrajają się lepiej do uczniów. Nie oznacza to, że przyznają im zawsze rację, są natomiast bardziej wspierający. Nauczyciele, którzy wprowadzili mindfulness do swojego życia mają na ogół lepsze zdrowie fizyczne niż pozostali. Stwierdzono, że praktyka w tej grupie ma wpływ na niższe ciśnienie krwi i obniżony poziom kortyzolu. Nauczyciele tej grupy zgłaszają mniej dolegliwości fizycznych i oznak wypalenia i rzadziej chodzą na zwolnienia lekarskie.